Badanie kohortowe Białystok PLUS wyróżnia się na tle podobnych projektów szerokim panelem unikatowych badań

Celem badania jest ocena stanu zdrowia mieszkańców Naszego Miasta oraz zbadanie wpływu różnorodnych czynników na rozwój chorób przewlekłych.

Każdy Uczestnik naszego projektu przechodzi przez całodniowy cykl badań. Zebrane wyniki służą zarówno Uczestnikom, którzy mogą regularnie – co około 5 lat – sprawdzić swój stan zdrowia, jak i Naukowcom, którzy próbują zrozumieć skomplikowane związki między czynnikami ryzyka rozwoju chorób, a ich długookresowymi skutkami. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową listą badań Białystok PLUS.

Siła mięśni i analiza aktywności fizycznej

Zobacz badanie

Skład ciała

Zobacz badanie

Narząd wzroku

Zobacz badanie

Laboratorium

Zobacz badanie

Badania obrazowe

Zobacz badanie

Układ oddechowy

Zobacz badanie

Układ krążenia

Zobacz badanie

Badania stomatologiczne

Zobacz badanie

Przygotowanie do badań i ich przebieg

Udział w badaniu przebiega zawsze według ustalonego wzorca - dokładamy wszelkich starań, by na każdym etapie utrzymywać wysoką jakość komunikacji i opieki nad Uczestnikami
Pytania i odpowiedzi
Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
W jaki sposób należy przygotować się do badań?

Na badania należy zgłosić się na czczo, ale po przyjęciu wszystkich porannych leków ( ewentualnie za wyjątkiem insuliny). Prosimy o założenie wygodnego, najlepiej sportowego ubrania i obuwia, ponieważ przewidujemy wykonanie testu wysiłkowego. Ponadto należy mieć ze sobą dokumentację medyczną.
Na miejscu, w przerwie między badaniami serwujemy posiłek i napoje.

Ile czasu będą trwać badania w Białystok PLUS?

Około 8 godzin. W tym czasie przewidziane są także przerwy na odpoczynek i posiłek.

Czy mogę odstąpić zaproszenie do udziału w badaniu Białystok PLUS innej osobie?

Nie ma takiej możliwości. Aby badanie było wiarygodne, powinny w nim wziąć udział dokładnie te osoby, które zostały wylosowane. Nie będziemy mogli w żaden sposób wykorzystać wyników osób, które zgłoszą się do nas z własnej inicjatywy.

Jeśli w wykonanych badaniach lekarz nie stwierdzi choroby, czy to oznacza, że jestem zdrowy?

Niestety nie. Mamy możliwość wczesnego wykrycia wielu chorób i patologii, ale nie wszystkich. Dobre wyniki w badaniu BIAŁYSTOK PLUS nie zwalniają z konieczności diagnozowania niepokojących objawów, leczenia wcześniej stwierdzonych chorób i prowadzenia zdrowego stylu życia, na tyle na ile to możliwe.

Czy zobowiązany jestem pokryć jakieś koszty udziału w Białystok PLUS? Jeśli tak, to jakie?

W ramach projektu BIAŁYSTOK PLUS cały pakiet wykonanych przez nas badań będzie darmowy. Wyniki zostaną przekazane także bezpłatnie. Parking na terenie szpitala jak również posiłek oraz napoje finansujemy my. Jeszcze raz podkreślamy, że nie pokrywają Państwo żadnych kosztów.

Czy jakieś instytucje zyskają coś na przeprowadzonych badaniach w Białystok PLUS? Jeśli tak, to jakie?

Najwięcej korzyści zyskają nasi Uczestnicy. Jednak należy podkreślić, że ten projekt jest szansą na ogromny naukowy postęp dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ponadto może okazać się, że nasz pomysł i jego realizacja staną się narzędziem dla władz miasta oraz dla specjalistów NFZ. Narzędziem, które będzie prowadziło do lepszego dbania o zdrowie ludzkie oraz do podejmowania większej ilości działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Czy w Polsce były już przeprowadzane takiego typu badania jak Białystok PLUS? Jeśli tak, to jakie?

Miło nam poinformować, że jesteśmy pierwsi. Tego typu badań populacyjnych (kohortowych) na taką skalę przed nami nie robił nikt w Polsce. Od niedawna uruchomiono kolejne badanie kohortowe "Picture Study" we Wrocławiu, a w najbliższych latach mają być rozwijane inne w pozostałych regionach, skupiające się na wielochorobowości.

Co oznaczają pojęcia badania populacyjne i kohortowe?

Badania kohortowe to inaczej badania populacyjne. Mają za zadanie określić stan zdrowia ludności na danym obszarze. Pozwalają badać związki pomiędzy różnymi czynnikami ryzyka a różnego rodzaju skutkami zdrowotnymi, takimi jak wystąpienie określonej choroby, poprawa lub pogorszenie stanu zdrowia. Dzięki tym badaniom można będzie uzyskać wiedzę zarówno o tym co pozwoli zachować zdrowie osobom zdrowym, jak również jakie działania i zachowania przełożą się na poprawę stanu zdrowia u osób chorych.

Co stanie się z pobranymi próbkami materiału biologicznego?

W trakcie realizacji badania „Białystok PLUS” pobierane będą próbki krwi, osocza, moczu oraz kału, a także wymazy z jamy ustnej od dużej liczby uczestników. Po przeprowadzeniu zaplanowanych badań próbki nie będą niszczone ale zostaną przechowane w tzw. Biobanku. Dzięki temu możliwe będzie ich powtórne zbadanie w przyszłości, kiedy pojawią się nowe metody badawcze lub nowe hipotezy naukowe. W ten sposób raz zebrany materiał biologiczny będzie mógł być wielokrotnie wykorzystany, bez konieczności organizowania nowego badania. W znaczący sposób zmniejszy to koszty, ale również czas realizacji przyszłych badań naukowych dotyczących zdrowia mieszkańców Białegostoku.

Co w przypadku, jeśli u pacjenta wykryjecie jakąś zmianę np. nowotworową?

W momencie, kiedy wykryjemy zmianę w organizmie badanej osoby, poinformujemy ją, żeby skontaktowała się z odpowiednim lekarzem i kontynuowała diagnostykę.

Jeśli otrzymałeś zaproszenie - umów się na badanie!

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.