Projekty - jako Białystok PLUS inicjujemy oraz angażujemy się w liczne inicjatywy badawcze krajowe i międzynarodowe

JoinUs4Health

Celem JoinUs4Health jest połączenie odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) oraz crowdsourcingu jako zbieżnych podejść do promowania inkluzywnych innowacji i zaangażowania…