Wywiad

Wywiad zdrowotny jest kluczowym elementem naszego projektu. Dzięki kompleksowym informacjom o stylu życia, historii medycznej oraz czynnikach środowiskowych i społeczno-ekonomicznych możemy identyfikować potencjalne ryzyka zdrowotne i ich przyczyny.

Dane demograficzne i społeczno-ekonomiczne

Zbieranie informacji na temat wieku, płci, wykształcenia, zawodu, sytuacji mieszkaniowej oraz statusu społeczno-ekonomicznego. Dane te pozwalają na ocenę wpływu czynników społecznych na stan zdrowia.

Historia zdrowotna i medyczna

Dokładne informacje na temat przeszłych i obecnych chorób, zabiegów, hospitalizacji, używanych leków oraz historii zdrowotnej rodziny. Ta sekcja pomaga zidentyfikować czynniki ryzyka oraz predyspozycje do chorób przewlekłych.

Styl życia

Pytania dotyczące diety, aktywności fizycznej, używania substancji psychoaktywnych (np. tytoń, alkohol), snu i higieny. Analiza tych danych pozwala na identyfikację zachowań zdrowotnych i ryzykownych, mających wpływ na ogólne zdrowie i samopoczucie.

Stan psychiczny i emocjonalny

Ocena zdrowia psychicznego, w tym występowanie stresu, objawów depresyjnych lub lękowych. Zrozumienie wpływu zdrowia psychicznego na dobrostan fizyczny jest istotne dla kompleksowej oceny stanu zdrowia.

Środowisko życia i pracy

Informacje o potencjalnych ekspozycjach na czynniki szkodliwe w domu i miejscu pracy, takie jak zanieczyszczenie powietrza, hałas, substancje chemiczne. Te dane są kluczowe dla oceny ryzyka zdrowotnego związanego z otoczeniem.

Siła mięśni i analiza aktywności fizycznej

uścisk dłoni, analiza chodu i wydolności fizycznej
Zobacz badanie

Wywiad

kompleksowa informacja o czynnikach ryzyka rozwoju chorób
Zobacz badanie

Skład ciała

DXA i bioimpedancja
Zobacz badanie

Narząd wzroku

Dno oka, autorefraktometria, tonometria, OCT
Zobacz badanie

Laboratorium

Zaawansowane analizy materiału biologicznego
Zobacz badanie

Badania obrazowe

Ultrasonografia (USG) i rezonans magnetyczny (MRI)
Zobacz badanie

Układ oddechowy

Bodypletyzomgrafia i tlenek węgla w wydychanym powietrzu
Zobacz badanie

Układ krążenia

Echo serca, EKG, ABI, PWV, Ergospirometria
Zobacz badanie

Badania stomatologiczne

pełna ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej
Zobacz badanie