______________________________________________________________________________

UWAGA!

Szanowni Państwo, wznawiamy projekt Białystok PLUS.

Wszystkie osoby, które otrzymały zaproszenie i są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt z Zakładem Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych w celu wyznaczenia terminu wizyty.

FORMULARZ KONTAKTOWY W SPRAWIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BIAŁYSTOK PLUS

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, dbając o bezpieczeństwo i dane osobowe mieszkańców Białegostoku informujemy, że zaproszenia na badanie Białystok PLUS wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Każda z wylosowanych osób otrzyma list z zaproszeniem na badania, które odbędą się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

PROJEKT 2015 – 2028


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku we współpracy z Miastem Białystok oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprosi 10.000 białostoczan do udziału w unikalnym w skali Polski badaniu BIAŁYSTOK PLUS. Celem badania jest ocena stanu zdrowia mieszkańców Naszego Miasta oraz zbadanie wpływu różnorodnych czynników na rozwój chorób przewlekłych.

Badanie BIAŁYSTOK PLUS jest tzw. badaniem kohortowym, które polega na wieloletniej obserwacji stanu zdrowia uczestników. Proponowany panel badań ma szeroki zakres, obejmuje między innymi specjalistyczne badania krwi, badania układu krążenia (w tym USG tętnic szyjnych, echo serca, test wysiłkowy), płuc (spirometria, pletyzmografia), ocenę składu ciała, diety i zachowań zdrowotnych. Dzięki zgromadzonym informacjom wiarygodnie ocenimy stan zdrowia mieszkańców Białegostoku i lepiej poznamy mechanizmy prowadzące do rozwoju chorób. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie planowanie przyszłych działań, które zwiększą potencjał zdrowotny w naszym regionie.

W Polsce prowadzono już badania populacyjne, przykładowo badania WOBASZ i NATPOL, jednak były one ukierunkowane na wybrane choroby. Badanie BIAŁYSTOK PLUS jest unikalne ze względu na to, że planujemy  oceniać stan zdrowia kompleksowo, z użyciem całego panelu specjalistycznych badań i nowoczesnych technologii. Wzorujemy się w tym na badaniu SHIP prowadzonym od 1997 roku przez Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), który jest naszym oficjalnym partnerem w tym przedsięwzięciu.

Zależy nam, aby badanie BIAŁYSTOK PLUS było jak najbardziej reprezentatywne i wiarygodne. W tym celu wylosowanych zostanie 10.000 osób dokładnie odzwierciedlających strukturę wieku i płci mieszkańców miasta. Jednak aby wyniki badań ściśle odpowiadały stanowi faktycznemu, musi w nich wziąć udział jak najwięcej spośród wylosowanych i zaproszonych osób. Każda „utracona” osoba obniży jego wartość. Dlatego apelujemy do osób, które otrzymają zaproszenie o współpracę przy tym wielkim przedsięwzięciu i zgłaszanie się na badania.

CZEKAMY NA PAŃSTWA!