Siła mięśni i analiza aktywności fizycznej

Analiza siły mięśni i wzorców ruchowych zajmują centralne miejsce w ocenie fizjologicznej i funkcjonalnej sprawności uczestników. Poznaj metody, które wybraliśmy do tej grupy badań.

Siła uścisku dłoni

Test siły uścisku dłoni jest prostym, szybkim i wiarygodnym pomiarem, który dostarcza informacji na temat ogólnej siły mięśniowej. Siła uścisku jest uznawana za dobry wskaźnik stanu zdrowia, sprawności oraz wydolności mięśniowej. Badanie to wykonuje się za pomocą dynamometru ręcznego, a wyniki mogą być porównywane z normami populacyjnymi.

Analiza chodu

Analiza chodu na platformie dynamograficznej wykorzystuje zaawansowaną technologię czujników do precyzyjnej oceny mechaniki chodu. Platforma rejestruje wiele parametrów, takich jak długość kroku, szybkość chodu, rozkład nacisku stóp podczas chodzenia, co pozwala na identyfikację nieprawidłowych wzorców ruchowych, asymetrii lub potencjalnych obszarów ryzyka urazów.

Analiza równowagi

Analiza równowagi jest przeprowadzana przy użyciu platformy, która mierzy zdolność do utrzymania stabilności ciała w różnych warunkach. Badanie to jest kluczowe w ocenie ryzyka upadków, szczególnie u osób starszych.

EMG

Elektromiografia powierzchniowa (sEMG) pozwala na ocenę aktywności mięśniowej poprzez rejestrowanie sygnałów elektrycznych generowanych podczas skurczu mięśni. EMG jest wykorzystywana do analizy funkcji mięśni, zmęczenia mięśniowego oraz w optymalizacji treningów sportowych.

Ergospirometria

Ergospirometria to zaawansowane badanie wydolności fizycznej, które łączy test wysiłkowy (zazwyczaj na rowerze stacjonarnym lub bieżni) z analizą oddychania. Badanie to dostarcza informacji o maksymalnym spożyciu tlenu (VO2max), wydajności pracy serca, mięśni oraz efektywności wymiany gazowej. Ergospirometria jest szczególnie przydatna w ocenie kondycji osób aktywnie uprawiających sport, w rehabilitacji kardiologicznej oraz w planowaniu indywidualnych programów treningowych.

IPAQ

Kwestionariusz aktywności fizycznej - dotychczas w badaniu Białystok PLUS wykorzystywaliśmy Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej w wersji długiej IPAQ. Pomaga on ustalić jak wygląda standardowy poziom aktywności fizycznej respondenta w skali tygodnia i zidentyfikować osoby charakteryzujące się siedzącym stylem życia lub niską aktywnością fizyczną.

Badania

Celem badania jest ocena stanu zdrowia mieszkańców Naszego Miasta oraz zbadanie wpływu różnorodnych czynników na rozwój chorób przewlekłych.

Siła mięśni i analiza aktywności fizycznej

uścisk dłoni, analiza chodu i wydolności fizycznej
Zobacz badanie

Wywiad

kompleksowa informacja o czynnikach ryzyka rozwoju chorób
Zobacz badanie

Skład ciała

DXA i bioimpedancja
Zobacz badanie

Narząd wzroku

Dno oka, autorefraktometria, tonometria, OCT
Zobacz badanie

Laboratorium

Zaawansowane analizy materiału biologicznego
Zobacz badanie

Badania obrazowe

Ultrasonografia (USG) i rezonans magnetyczny (MRI)
Zobacz badanie

Układ oddechowy

Bodypletyzomgrafia i tlenek węgla w wydychanym powietrzu
Zobacz badanie

Układ krążenia

Echo serca, EKG, ABI, PWV, Ergospirometria
Zobacz badanie

Badania stomatologiczne

pełna ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej
Zobacz badanie