ROZMOWA PODSUMOWUJĄCA

Każda wizyta w Białystok PLUS kończy się omówieniem wyników z lekarzem

Po zakończeniu badań, każdy uczestnik odbywa rozmowę telefoniczną  z lekarzem, który omawia wyniki i wskazuje ewentualne odstępstwa od normy oraz sugeruje dalsze kroki diagnostyczne. Uczestnicy otrzymują pełen zestaw wyników, które mogą przedstawić swoim lekarzom rodzinnym lub specjalistom.