Układ krążenia

Przywiązujemy dużą wagę do kompleksowej oceny układu krążenia, co pozwala na dogłębne zrozumienie stanu zdrowia serca i naczyń krwionośnych naszych uczestników. Badania układu krążenia w naszym projekcie obejmują szereg procedur diagnostycznych, które są kluczowe dla wykrywania, monitorowania i zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym.

Echokardiografia

Echokardiografia (Echo serca) to nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne serca, które pozwala na wizualizację jego struktur, ocenę funkcji mięśnia sercowego, zastawek oraz wielkości i kształtu komór. Dzięki temu możliwe jest wykrycie nieprawidłowości w budowie serca, dysfunkcji zastawek, zaburzeń rytmu oraz innych stanów mogących prowadzić do niewydolności serca.

EKG

Elektrokardiogram (EKG) jest podstawowym badaniem diagnostycznym, które rejestruje aktywność elektryczną serca. Pozwala na wykrycie arytmii, niedokrwienia mięśnia sercowego oraz innych nieprawidłowości mogących świadczyć o chorobach serca. Jest to szybkie, bezbolesne badanie, które dostarcza cennych informacji na temat funkcjonowania serca.

ABI

Badanie ciśnienia tętniczego, w tym ciśnienia centralnego i pomiaru wskaźnika kostka-ramię (ABI), pozwala na ocenę ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. Ciśnienie centralne jest ważnym wskaźnikiem obciążenia serca i może lepiej przewidywać ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych niż tradycyjne pomiary ciśnienia tętniczego na obwodzie.

Fala tętna (PWV)

Prędkość fali tętna (PWV) to badanie służące do oceny sztywności tętnic, która jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Większa sztywność tętnic zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu oraz innych poważnych komplikacji.

Ergospirometria

Ergospirometria (test wysiłkowy z oceną gazometrii) to zaawansowane badanie służące do oceny wydolności wysiłkowej organizmu oraz funkcji serca i płuc podczas wysiłku. Umożliwia to identyfikację ewentualnych niedokrwień mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca indukowanych wysiłkiem oraz ocenę wydolności oddechowej i sercowej.

Siła mięśni i analiza aktywności fizycznej

uścisk dłoni, analiza chodu i wydolności fizycznej
Zobacz badanie

Wywiad

kompleksowa informacja o czynnikach ryzyka rozwoju chorób
Zobacz badanie

Skład ciała

DXA i bioimpedancja
Zobacz badanie

Narząd wzroku

Dno oka, autorefraktometria, tonometria, OCT
Zobacz badanie

Laboratorium

Zaawansowane analizy materiału biologicznego
Zobacz badanie

Badania obrazowe

Ultrasonografia (USG) i rezonans magnetyczny (MRI)
Zobacz badanie

Układ oddechowy

Bodypletyzomgrafia i tlenek węgla w wydychanym powietrzu
Zobacz badanie

Układ krążenia

Echo serca, EKG, ABI, PWV, Ergospirometria
Zobacz badanie

Badania stomatologiczne

pełna ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej
Zobacz badanie