Projekty - jako Białystok PLUS inicjujemy oraz angażujemy się w liczne inicjatywy badawcze krajowe i międzynarodowe