Performed examinations

Wywiad medyczny

W badaniu wykorzystany będzie kwestionariusz wywiadu, podzielony na 4 części. Pierwsza część będzie przeznaczona do wypełnienia przez uczestnika w domu, druga zostanie przeprowadzona w formie wywiadu, a na pozostałe pytania będzie można odpowiedzieć z użyciem programu komputerowego. Czwarta część wywiadu skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia. Część pytań zada odpowiednio przeszkolony w tym celu ankieter – osoba z wykształceniem w zawodzie medycznym.