Uczestnicy

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

W badaniu Białystok PLUS mogą uczestniczyć wyłącznie osoby losowo wybrane z populacji Białegostoku i następnie zaproszone przez nas listownie do udziału w tym przedsięwzięciu. Będą one stanowić próbę reprezentatywną dla naszego regionu.

Niestety nie można odstąpić zaproszenia do udziału w badaniu innej osobie. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, w projekcie powinny wziąć udział dokładnie te osoby, które zostały wylosowane. Nie będziemy mogli w żaden sposób wykorzystać wyników osób, które zgłoszą się do nas z własnej inicjatywy.

CO ZROBIĆ PO OTRZYMANIU ZAPROSZENIA?

W listownym zaproszeniu, które Państwo ewentualnie otrzymają znajdą się szczegółowe wyjaśnienia. W następnej kolejności ustalony zostanie dogodny dla Państwa termin przeprowadzenia badania. Aby ułatwić dotarcie do naszego ośrodka zapewniamy w dniu badania bezpłatny parking na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ?

  • Na badania należy zgłosić się na czczo.
  • Prosimy przyjąć wszystkie poranne leki. Jeżeli przyjmują Państwo leki przeciwcukrzycowe (insulina lub leki doustne) proszę pominąć poranną dawkę, jednak proszę zabrać te leki ze sobą, tak żeby (po konsultacji z osobami przeprowadzającymi badanie) przyjąć je później.
  • Prosimy zabrać ze sobą wszelkie leki, które powinny być przyjęte w ciągu dnia. Prosimy również poinformować osoby przeprowadzające badania o przyjmowanych lekach, tak aby ustalić najlepszy na to moment.
  • Prosimy o założenie wygodnego, najlepiej sportowego ubrania i obuwia, ponieważ przewidujemy wykonanie testu wysiłkowego.
  • Prosimy zabrać ze sobą swoją dokumentację medyczną, to znaczy karty informacyjne z pobytu w szpitalach, wyniki przeprowadzonych w przeszłości badań, itp.
  • Wszystkie badania trwają około 8 godzin. W przerwie między badaniami otrzymają Państwo posiłek oraz napoje.