Wykonywane badania

Rynometria

Jest to ocena drożności nosa i przepływu wydychanego przez nos powietrza.