RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W BIAŁYMSTOKU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny
  w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku adres email: iod@umb.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji badań naukowych  w Uczelni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym
  u administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji badań, 
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 7. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 8. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji badania.