Pytania i odpowiedzi

Jak dotrzeć na miejsce, w którym wykonywane będą badania?

W zakładce „KONTAKT” znajdują się wskazówki dotarcia do pomieszczeń programu Białystok PLUS. Aby ułatwić dotarcie do naszego ośrodka, zapewniamy w dniu badania bezpłatny parking na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Jakie badania zostaną przeprowadzone?

Lista badań jakie zostaną przeprowadzone znajduje się na stronie naszego projektu w zakładce „WIĘCEJ / WYKONYWANE BADANIA”. Tam znajdą Państwo nie tylko rodzaje badań jakie będą wykonane w ramach projektu, lecz także szczegółowe informacje o nich oraz przykładowe zdjęcia pokazujące ich przebieg.

Na badania należy zgłosić się na czczo, ale po przyjęciu wszystkich porannych leków . Prosimy o założenie wygodnego, najlepiej sportowego ubrania i obuwia, ponieważ przewidujemy wykonanie testu wysiłkowego. Ponadto należy mieć ze sobą dokumentację medyczną.

Na miejscu, w przerwie między badaniami serwujemy posiłek i napoje.

Około 8 godzin. W tym czasie przewidziane są także przerwy na odpoczynek i posiłek.

Udział w tym badaniu według ZUS nie wiąże się z niezdolnością do pracy, w związku z tym nie możemy wystawić zwolnienia.

Tak, wszystkie badania są bezpieczne i bezbolesne. Wyjątek stanowią przypadki nielicznych pacjentów z przeciwwskazaniami do testu wysiłkowego, ale to oceni obecny na miejscu lekarz.

Nie ma takiej możliwości. Aby badanie było wiarygodne, powinny w nim wziąć udział dokładnie te osoby, które zostały wylosowane. Nie będziemy mogli w żaden sposób wykorzystać wyników osób, które zgłoszą się do nas z własnej inicjatywy.

J

Niestety nie. Mamy możliwość wczesnego wykrycia wielu chorób i patologii, ale nie wszystkich. Dobre wyniki w badaniu BIAŁYSTOK PLUS nie zwalniają z konieczności diagnozowania niepokojących objawów, leczenia wcześniej stwierdzonych chorób i prowadzenia zdrowego stylu życia, na tyle na ile to możliwe.

Dzięki udziałowi w tym projekcie zostanie Państwu bezpłatnie wykonany pakiet wysokospecjalistycznych badań, które w dużej części są niedostępne w ramach systemu opieki zdrowotnej.

Wyniki będą bezpłatnie wydane, a na życzenie osoby badanej możemy je również przesłać Lekarzowi Rodzinnemu, który w trakcie stwierdzenia nieprawidłowości pokieruje dalszą diagnostyką.

W ramach projektu BIAŁYSTOK PLUS cały pakiet wykonanych przez nas badań będzie darmowy. Wyniki zostaną przekazane także bezpłatnie. Parking na terenie szpitala jak również posiłek oraz napoje finansujemy my. Jeszcze raz podkreślamy, że nie pokrywają Państwo żadnych kosztów.

Wszystkie badania są bezpłatnie dla badanej osoby. Koszty realizacji projektu „Białystok PLUS” finansowane są ze środków przyznanych Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego do 2017 roku. W kolejnych latach finansowanie będzie pochodziło z programów Ministerstwa Zdrowia, grantów naukowych, środków własnych uczelni, a także środków przeznaczonych na programy prewencyjne.

Dzięki projektowi BIAŁYSTOK PLUS dokładnie poznamy stan zdrowia mieszkańców Naszego Miasta oraz będziemy mogli wykryć nowe czynniki pozwalające na przewidywanie na jakie choroby możemy zachorować w przyszłości. Taka wiedza w dalszym etapie może być wykorzystana do zapobiegania tym chorobom i poprawy organizacji ochrony zdrowia w mieście. Bardzo możliwe, że uda się nam skorelować stan zdrowia przebadanych osób z różnymi czynnikami zewnętrznymi, np. zamożnością, wykształceniem, stylem życia czy miejscem zamieszkania.

C

Najwięcej korzyści zyskają nasi uczestnicy. Jednak należy podkreślić, że ten projekt jest szansą na ogromny naukowy postęp dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ponadto może okazać się, że nasz pomysł i jego realizacja staną się narzędziem dla władz miasta oraz dla specjalistów NFZ. Narzędziem, które będzie prowadziło do lepszego dbania o zdrowie ludzkie oraz do podejmowania większej ilości działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Miło nam poinformować, że jesteśmy pierwsi. Tego typu badań populacyjnych (kohortowych) na taką skalę nie robił jeszcze nikt w Polsce. Jest to unikalne badanie w skali kraju. Wcześniej w Polsce próbowano robić podobne, np. badanie nadciśnienia. Jednak nigdy badana próbka nie była na tyle duża, by stanowić o reprezentatywności dla całego obszaru.

Badania kohortowe to inaczej badania populacyjne. Mają za zadanie określić stan zdrowia ludności na danym obszarze. Pozwalają badać związki pomiędzy różnymi czynnikami ryzyka a różnego rodzaju skutkami zdrowotnymi, takimi jak wystąpienie określonej choroby, poprawa lub pogorszenie stanu zdrowia. Dzięki tym badaniom można będzie uzyskać wiedzę zarówno o tym co pozwoli zachować zdrowie osobom zdrowym, jak również jakie działania i zachowania przełożą się na poprawę stanu zdrowia u osób chorych.

W trakcie realizacji badania „Białystok PLUS” pobierane będą próbki krwi, osocza, moczu oraz kału, a także wymazy z jamy ustnej od dużej liczby uczestników. Po przeprowadzeniu zaplanowanych badań próbki nie będą niszczone ale zostaną przechowane w tzw. Biobanku. Dzięki temu możliwe będzie ich powtórne zbadanie w przyszłości, kiedy pojawią się nowe metody badawcze lub nowe hipotezy naukowe. W ten sposób raz zebrany materiał biologiczny będzie mógł być wielokrotnie wykorzystany, bez konieczności organizowania nowego badania. W znaczący sposób zmniejszy to koszty, ale również czas realizacji przyszłych badań naukowych dotyczących zdrowia mieszkańców Białegostoku.

W momencie, kiedy wykryjemy zmianę w organizmie badanej osoby, powiemy jej, żeby skontaktowała się z lekarzem, by dalej diagnozował tę zmianę.