Performed examinations

Próba ortostatyczna

Jest to badanie reakcji układu krążenia na zmianę pozycji ciała z leżącej na stojącą. Badanie polega na pomiarach ciśnienia tętniczego: w pozycji leżącej, a następnie po 1, 3 i 5 minutach od wstania.