Wykonywane badania

Ergospirometria

Badanie jest rodzajem testu wysiłkowego i służy do oceny wydolności wysiłkowej organizmu. Przeprowadzamy je na rowerze stacjonarnym.
W trakcie wysiłku będziemy monitorować zapis EKG, ciśnienie i tętno.
Ponadto, na czas badania, uczestnik zakłada na twarz specjalną maseczkę,
przy pomocy której ocenimy zawartość tlenu i dwutlenku węgla
w wydychanym powietrzu. Czas trwania badania będzie uzależniony
od wydolności wysiłkowej i samopoczucia, można je przerwać w każdym momencie.