Wykonywane badania

Ergospirometria

Badanie jest rodzajem testu wysiłkowego i służy do oceny wydolności wysiłkowej organizmu. Przeprowadzamy je na bieżni. W trakcie wysiłku będziemy monitorować zapis EKG, ciśnienie i tętno. Ponadto, na czas badania, uczestnik zakłada na twarz specjalną maseczkę, przy pomocy której ocenimy zawartość tlenu i dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Czas trwania badania będzie uzależniony od wydolności wysiłkowej i samopoczucia, można je przerwać w każdym momencie.