Białystok Plus jest badaniem  kohortowym, które polega na wieloletniej obserwacji stanu zdrowia losowo wybranej próby mieszkańców naszego miasta.

W badaniu Białystok PLUS zakres realizowanych badań jest bardzo szeroki.

Zobacz więcej

Badanie Białystok PLUS, realizowane przez Ośrodek Badań Populacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowi unikatowy w skali Polski projekt badawczy. Poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności w badania naukowe, projekt wypełnia lukę wiedzy na temat epidemiologii chorób, potrzeb i zachowań zdrowotnych, a także pozwala na stworzenie precyzyjnych diagnoz epidemiologicznych, będących podstawą dla działań profilaktycznych i zdrowotnej polityki miasta.

Dzięki rozbudowanej liście procedur badawczych, oceniamy zdrowie Białostoczan z wielu perspektyw, dlatego lepiej potrafimy zrozumieć wieloskładnikowe przyczyny rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Uczestnicy Białystok PLUS co 5 lat mogą sprawdzić swój stan zdrowia, a jako społeczeństwo możemy ustalić związek między narażeniem na konkretny czynnik ryzyka, a rozwojem chorób w czasie. Na tej podstawie stworzymy epidemiologiczne diagnozy, tj. fundament dla celowanej polityki zdrowotnej i profilaktyki chorób w mieście.

Uzyskane wyniki badań i rozwijana świadomość zdrowotna mieszkańców mają bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia populacji i efektywność opieki medycznej w regionie. Działania Białystok PLUS wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego, promując region jako wiodący ośrodek badań naukowych, aktywnie działający w społeczności w zakresie zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej.

Białystok PLUS jest siostrzanym badaniem niemieckiego projektu Study of Health in Pomerania, realizowanego od ponad dwudziestu lat. Nasze badania łączy metodologia, dzięki której możemy porównywać dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zdrowotne naszych populacji.

Białystok PLUS współpracuje także z innymi podobnymi kohortami w Europie, np. z holenderską Rotterdam Study, czy hiszpańską Cantabria Cohort Study.

Co nas wyróżnia?

  • wieloaspektowa ocena stanu zdrowia populacji miejskiej - analizujemy nie tylko obiektywne parametry medyczne, ale także styl życia, uwarunkowania środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne
  • biobankujemy zebrany materiał biologiczny, dzięki czemu możemy nawet po latach dokonywać dodatkowe analizy i porównywać zmiany
  • wdrożyliśmy system zarządzania jakością naszych badań - w standardowy sposób realizujemy procedury badawcze, kontrolujemy także proces zbierania i czyszczenia danych

Jedną z naszych podstawowych wartości są jakość i interdyscyplinarność badań. Nasi pracownicy przechodzą cykl szkoleń, dzięki którym wykonywane procedury cechują się wysoką powtarzalnością. Reprezentujemy różne specjalności świata nauki - nasz zespół to lekarze, stomatolodzy, pielęgniarze, elektroradiolodzy, dietetycy, fizjoterapeuci, analitycy laboratoryjni, specjaliści zdrowia publicznego i epidemiologii, specjaliści bioinformatyki i biostatystyki, socjolodzy. Wspólnie potrafimy spojrzeć na zdrowie z różnych perspektyw i lepiej zrozumieć skomplikowaną naturę zdrowia i choroby.

Zespół Białystok PLUS

Media o nas

Poniżej przedstawiamy odnośniki do stron, z których dowiedzą się Państwo więcej na temat naszych działań.

CONTACT FOR PARTICIPATION

If you have received an invitation to participate in the study, find out how to schedule an appointment at our research center

If you are interested in our data for scientific purposes

Contact us

O nas