Performed examinations

Doustny test tolerancji glukozy

Badanie trwa około 120 minut. Polega na oznaczeniu stężenia glukozy we krwi na czczo (w ramach pobrania krwi), następnie podaje się do wypicia roztwór zawierający 75g glukozy oraz ponownie bada się stężenie glukozy – po 60 i 120 min.