Choroby cywilizacyjne a COVID-19, czyli dlaczego zawsze warto dbać o swoje zdrowie

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może wystąpić u ludzi w każdym wieku. Na cięższy przebieg choroby COVID-19, wywołanej tym koronawirusem bardziej narażone są osoby starsze. Ta zależność obserwowana jest u osób po 60. roku życia (niektóre doniesienia mówią nawet o wieku 40 lat). U pacjentów po 80. roku życia śmiertelność w wyniku powikłań COVID-19 jest szczególnie wysoka i wynosi około 14%. Choroba ta jest szczególnie groźna w przypadku osób z rozpoznanymi wcześniej chorobami przewlekłymi (przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurologicznymi lub cukrzycą) lub zaburzeniami odporności (osoby z nowotworami lub po przeszczepach). Ogólnie można powiedzieć, iż pacjenci z gorszym stanem zdrowia narażeni są na cięższy przebieg COVID-19 oraz większe ryzyko powikłań. Rekomenduje się, aby osoby najbardziej zagrożone w sposób szczególny dbały o swoje zdrowie, unikały dużych zgromadzeń i stosowały środki ochrony osobistej.

Istotnym czynnikiem ryzyka cięższego przebiegu jest również dym tytoniowy, który uszkadza mechanizmy obronne oskrzeli i płuc sprzyjając zakażeniom. Palenie papierosów pogarsza rokowanie i niezależnie od wieku pacjenta może mieć bardzo szkodliwy wpływ na przebieg infekcji COVID-19. Należy mieć na uwadze, że wymienione choroby przewlekłe bardzo często są związane z niewłaściwym żywieniem, niską aktywnością fizyczną, nadmierną masą ciała i stosowaniem używek. Dlatego prowadzenie zdrowego stylu życia oraz kontrola swojego stanu zdrowia zawsze powinny być priorytetem, a nie tylko w okresach zagrożenia.

Kardiologia w dobie koronawirusa – Strona Ministerstwa Zdrowia