Kategoria: Wykonywane badania

EKG

Elektrokardiogram jest graficznym zapisem aktywności elektrycznej serca, rejestrowanym z powierzchni  klatki piersiowej.

Badanie krwi

Badanie polega na pobraniu krwi na czczo do badań laboratoryjnych.  Uczestnik będzie poproszony o zgodę na pobranie próbki krwi do badań laboratoryjnych.

Zdjęcie dna oka

Wykonane zostanie zdjęcia dna oka, które może dostarczyć wielu informacji na temat funkcjonowania organizmu – np. o nadciśnieniu tętniczym lub cukrzycy.

Rejestracja głosu

Głos jest głównym sposobem wymiany informacji z innymi ludźmi. Ale oprócz treści, którą chcemy przekazać drugiemu człowiekowi, głos zawiera ważne informacje o stanie zdrowia. Wiele chorób zmienia sposób w jaki mówimy, zmiany te są zazwyczaj trudne do rozpoznania. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie badania głosu, którego celem jest wykrycie zmian w głosie, a co za tym idzie wczesne wykrycie czynników ryzyka lub samej choroby we wczesnym stadium co daje możliwość skutecznego zapobiegania i leczenia.

Ergospirometria

Badanie jest rodzajem testu wysiłkowego i służy do oceny wydolności wysiłkowej organizmu. Przeprowadzamy je na rowerze stacjonarnym.
W trakcie wysiłku będziemy monitorować zapis EKG, ciśnienie i tętno.
Ponadto, na czas badania, uczestnik zakłada na twarz specjalną maseczkę,
przy pomocy której ocenimy zawartość tlenu i dwutlenku węgla
w wydychanym powietrzu. Czas trwania badania będzie uzależniony
od wydolności wysiłkowej i samopoczucia, można je przerwać w każdym momencie.