Kategoria: Wykonywane badania

EKG

Elektrokardiogram jest graficznym zapisem aktywności elektrycznej serca, rejestrowanym z powierzchni  klatki piersiowej.

Badanie krwi i moczu

Badanie polega na pobraniu krwi na czczo i moczu do badań laboratoryjnych.  Uczestnik będzie poproszony o zgodę na pobranie próbki krwi do badań laboratoryjnych. Poprosimy również o oddanie moczu do przygotowanego pojemnika.

Zdjęcie dna oka

Wykonane zostanie zdjęcia dna oka, które może dostarczyć wielu informacji na temat funkcjonowania organizmu – np. o nadciśnieniu tętniczym lub cukrzycy.

Rejestracja głosu

Głos jest głównym sposobem wymiany informacji z innymi ludźmi. Ale oprócz treści, którą chcemy przekazać drugiemu człowiekowi, głos zawiera ważne informacje o stanie zdrowia. Wiele chorób zmienia sposób w jaki mówimy, zmiany te są zazwyczaj trudne do rozpoznania. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie badania głosu, którego celem jest wykrycie zmian w głosie, a co za tym idzie wczesne wykrycie czynników ryzyka lub samej choroby we wczesnym stadium co daje możliwość skutecznego zapobiegania i leczenia.

Rynometria

Jest to ocena drożności nosa i przepływu wydychanego przez nos powietrza.

Ciśnienie centralne i sztywność tętnic

Badanie polega na ocenie ciśnienia centralnego oraz sztywności ścian tętnic poprzez oznaczenie prędkości fali tętna. Będzie to powiązane z badaniem tętna na tętnicy szyjnej i udowej, co pomaga wykryć stan zwiększonej sztywności tętnic.

Bodypletyzmografia – ocena objętości i funkcji płuc

Jest to badanie przypominające spirometrię. Polega na rejestrowaniu oddechu uczestnika, między innymi w czasie natężonego wydechu. Różnica jest taka, że w czasie pletyzmografii uczestnik jest zamknięty w szklanej kabinie. Badanie pozwoli na ocenę nie tylko przepływu powietrza przez drogi oddechowe, ale również całkowitej objętości płuc i ich elastyczności.

Próba ortostatyczna

Jest to badanie reakcji układu krążenia na zmianę pozycji ciała z leżącej na stojącą. Badanie polega na pomiarach ciśnienia tętniczego: w pozycji leżącej, a następnie po 1, 3 i 5 minutach od wstania.