Kategoria: Performed examinations

Bodypletyzmografia – ocena objętości i funkcji płuc

Jest to badanie przypominające spirometrię. Polega na rejestrowaniu oddechu uczestnika, między innymi w czasie natężonego wydechu. Różnica jest taka, że w czasie pletyzmografii uczestnik jest zamknięty w szklanej kabinie. Badanie pozwoli na ocenę nie tylko przepływu powietrza przez drogi oddechowe, ale również całkowitej objętości płuc i ich elastyczności.

Próba ortostatyczna

Jest to badanie reakcji układu krążenia na zmianę pozycji ciała z leżącej na stojącą. Badanie polega na pomiarach ciśnienia tętniczego: w pozycji leżącej, a następnie po 1, 3 i 5 minutach od wstania.

Badanie jamy ustnej

W sposób całkowicie bezbolesny ocenimy stan zdrowia jamy ustnej, poprosimy o dwie próbki śliny – jedną przed, a drugą po krótkotrwałym akcie żucia. Pobierzemy również materiał z przestrzeni okołozębowej w celu oceny obecności różnych gatunków bakterii mogących wpływać na stan zdrowia człowieka.

Wywiad medyczny

W badaniu wykorzystany będzie kwestionariusz wywiadu, podzielony na 4 części. Pierwsza część będzie przeznaczona do wypełnienia przez uczestnika w domu, druga zostanie przeprowadzona w formie wywiadu, a na pozostałe pytania będzie można odpowiedzieć z użyciem programu komputerowego. Czwarta część wywiadu skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia. Część pytań zada odpowiednio przeszkolony w tym celu ankieter – osoba z wykształceniem w zawodzie medycznym.

Doustny test tolerancji glukozy

Badanie trwa około 120 minut. Polega na oznaczeniu stężenia glukozy we krwi na czczo (w ramach pobrania krwi), następnie podaje się do wypicia roztwór zawierający 75g glukozy oraz ponownie bada się stężenie glukozy – po 60 i 120 min.

Badanie geriatryczne

 

Będzie skierowane do osób powyżej 65 roku życia. Obejmuje test szybkości chodu, rysowania zegara oraz jakości widzenia. Ponadto zostaną zadane dodatkowe pytania dotyczące samodzielności i codziennego funkcjonowania osoby poddanej badaniu.

Badanie fluorescencji końcowych produktów glikacji w skórze

Badanie jest przeprowadzane przy pomocy urządzenia zwanego AGE Reader.  Głównym celem badania jest nieinwazyjne określenie stężenia końcowych produktów glikacji (AGE) zgromadzonych w tkance osoby badanej. Końcowe produkty glikacji odgrywają kluczową rolę w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i niewydolności nerek. W związku z powyższym zawartość AGE w tkance może służyć jako wskaźnik do oceny ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Test siły uścisku dłoni

Badanie – test siły uścisku dłoni, będzie przeprowadzone za pomocą dynamometru.  Siła uścisku dłoni uznawana jest za parametr siły mięśni, która z kolei stanowi komponent sprawności fizycznej.

Densytometria

W badaniu tym zostanie użyta minimalna i uznawana za bezpieczną dawka promieniowania rentgenowskiego (porównywalna do dawki, jaką człowiek otrzymuje w ciągu doby w swoim naturalnym środowisku) oraz zbadany poziom absorpcji tego promieniowania przy przejściu przez ciało, co dostarczy informacji o gęstości kości i ilości tkanki tłuszczowej.