Performed examinations

Badanie geriatryczne

 

Będzie skierowane do osób powyżej 65 roku życia. Obejmuje test szybkości chodu, rysowania zegara oraz jakości widzenia. Ponadto zostaną zadane dodatkowe pytania dotyczące samodzielności i codziennego funkcjonowania osoby poddanej badaniu.