Performed examinations

Badanie fluorescencji końcowych produktów glikacji w skórze

Badanie jest przeprowadzane przy pomocy urządzenia zwanego AGE Reader.  Głównym celem badania jest nieinwazyjne określenie stężenia końcowych produktów glikacji (AGE) zgromadzonych w tkance osoby badanej. Końcowe produkty glikacji odgrywają kluczową rolę w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i niewydolności nerek. W związku z powyższym zawartość AGE w tkance może służyć jako wskaźnik do oceny ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.