Autor: Karolina Wądołowska

Badanie jamy ustnej

W sposób całkowicie bezbolesny ocenimy stan zdrowia jamy ustnej, poprosimy o dwie próbki śliny – jedną przed, a drugą po krótkotrwałym akcie żucia. Pobierzemy również materiał z przestrzeni okołozębowej w celu oceny obecności różnych gatunków bakterii mogących wpływać na stan zdrowia człowieka.

Wywiad medyczny

W badaniu wykorzystany będzie kwestionariusz wywiadu, podzielony na 4 części. Pierwsza część będzie przeznaczona do wypełnienia przez uczestnika w domu, druga zostanie przeprowadzona w formie wywiadu, a na pozostałe pytania będzie można odpowiedzieć z użyciem programu komputerowego. Czwarta część wywiadu skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia. Część pytań zada odpowiednio przeszkolony w tym celu ankieter – osoba z wykształceniem w zawodzie medycznym.

Doustny test tolerancji glukozy

Badanie trwa około 120 minut. Polega na oznaczeniu stężenia glukozy we krwi na czczo (w ramach pobrania krwi), następnie podaje się do wypicia roztwór zawierający 75g glukozy oraz ponownie bada się stężenie glukozy – po 60 i 120 min.

Badanie geriatryczne

 

Będzie skierowane do osób powyżej 65 roku życia. Obejmuje test szybkości chodu, rysowania zegara oraz jakości widzenia. Ponadto zostaną zadane dodatkowe pytania dotyczące samodzielności i codziennego funkcjonowania osoby poddanej badaniu.

Badanie fluorescencji końcowych produktów glikacji w skórze

Badanie jest przeprowadzane przy pomocy urządzenia zwanego AGE Reader.  Głównym celem badania jest nieinwazyjne określenie stężenia końcowych produktów glikacji (AGE) zgromadzonych w tkance osoby badanej. Końcowe produkty glikacji odgrywają kluczową rolę w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i niewydolności nerek. W związku z powyższym zawartość AGE w tkance może służyć jako wskaźnik do oceny ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Test siły uścisku dłoni

Badanie – test siły uścisku dłoni, będzie przeprowadzone za pomocą dynamometru.  Siła uścisku dłoni uznawana jest za parametr siły mięśni, która z kolei stanowi komponent sprawności fizycznej.

Densytometria

W badaniu tym zostanie użyta minimalna i uznawana za bezpieczną dawka promieniowania rentgenowskiego (porównywalna do dawki, jaką człowiek otrzymuje w ciągu doby w swoim naturalnym środowisku) oraz zbadany poziom absorpcji tego promieniowania przy przejściu przez ciało, co dostarczy informacji o gęstości kości i ilości tkanki tłuszczowej.

Pomiar wskaźnika kostka-ramię

Badanie polega na pomiarze ciśnienia tętniczego na kończynach górnych oraz na wysokości kostki celem pomiaru wskaźnika kostka-ramię (tzw. ABI). Badanie wykonywane jest za pomocą specjalnego detektora fali tętna. Na ramię oraz obie kostki u nóg zakładane są mankiety do mierzenia ciśnienia. Pomiar ciśnienia trwa około 3 minut i jest wykonywany w pozycji leżącej. Badanie to pomaga wykryć choroby tętnic obwodowych.

 

Bioimpedancja – analiza składu ciała

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji polega na zmierzeniu oporu tkanek, przez które zostanie przepuszczony prąd elektryczny o niskim natężeniu i niskim napięciu niewyczuwalnym i całkowicie bezpiecznym dla człowieka. Podczas wykonywania badania zostanie zastosowanych sześć różnych częstotliwości prądu, dzięki czemu możliwy będzie dokładny pomiar składu tkanek.