Autor: Karolina Wądołowska

EKG

Elektrokardiogram jest graficznym zapisem aktywności elektrycznej serca, rejestrowanym z powierzchni  klatki piersiowej.

Badanie krwi

Badanie polega na pobraniu krwi na czczo do badań laboratoryjnych.  Uczestnik będzie poproszony o zgodę na pobranie próbki krwi do badań laboratoryjnych.

Zdjęcie dna oka

Wykonane zostanie zdjęcia dna oka, które może dostarczyć wielu informacji na temat funkcjonowania organizmu – np. o nadciśnieniu tętniczym lub cukrzycy.

Rejestracja głosu

Głos jest głównym sposobem wymiany informacji z innymi ludźmi. Ale oprócz treści, którą chcemy przekazać drugiemu człowiekowi, głos zawiera ważne informacje o stanie zdrowia. Wiele chorób zmienia sposób w jaki mówimy, zmiany te są zazwyczaj trudne do rozpoznania. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie badania głosu, którego celem jest wykrycie zmian w głosie, a co za tym idzie wczesne wykrycie czynników ryzyka lub samej choroby we wczesnym stadium co daje możliwość skutecznego zapobiegania i leczenia.

Bodypletyzmografia – ocena objętości i funkcji płuc

Jest to badanie przypominające spirometrię. Polega na rejestrowaniu oddechu uczestnika, między innymi w czasie natężonego wydechu. Różnica jest taka, że w czasie pletyzmografii uczestnik jest zamknięty w szklanej kabinie. Badanie pozwoli na ocenę nie tylko przepływu powietrza przez drogi oddechowe, ale również całkowitej objętości płuc i ich elastyczności.

Próba ortostatyczna

Jest to badanie reakcji układu krążenia na zmianę pozycji ciała z leżącej na stojącą. Badanie polega na pomiarach ciśnienia tętniczego: w pozycji leżącej, a następnie po 1, 3 i 5 minutach od wstania.