Ankieta

 
Jeżeli nie może Pani/Pan wziąć udziału w badaniu Białystok PLUS, uprzejmie prosimy o wypełnienie
załączonej ankiety. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ umożliwi lepszą interpretację uzyskanych
wyników badań.
 
 


     

 


 

 

Nie chcę wypełniać ankiety