BIAŁYSTOK PLUS
BADANIA MEDYCZNE | INNOWACYJNE POMYSŁY | NOWOCZESNE LABORATORIA


Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku

UCZESTNICY-BIAŁYSTOK PLUS

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?


W badaniu Białystok PLUS mogą uczestniczyć wyłącznie osoby losowo wybrane z populacji Białegostoku i następnie zaproszone przez nas listownie do udziału w tym przedsięwzięciu. Będą one stanowić próbę reprezentatywną dla naszego regionu.

Niestety nie można odstąpić zaproszenia do udziału w badaniu innej osobie. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, w projekcie powinny wziąć udział dokładnie te osoby, które zostały wylosowane. Nie będziemy mogli w żaden sposób wykorzystać wyników osób, które zgłoszą się do nas z własnej inicjatywy.CO ZROBIĆ PO OTRZYMANIU ZAPROSZENIA?
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ?
WYKONYWANE BADANIA
FAQ - PODSTAWOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI

CO ZROBIĆ PO OTRZYMANIU ZAPROSZENIA?


W listownym zaproszeniu, które Państwo ewentualnie otrzymają znajdą się szczegółowe wyjaśnienia. W następnej kolejności ustalony zostanie dogodny dla Państwa termin przeprowadzenia badania. Aby ułatwić dotarcie do naszego ośrodka zapewniamy w dniu badania bezpłatny transport taksówką do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i z powrotem do domu.


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ?* Na badania należy zgłosić się na czczo.

* Proszę przyjąć wszystkie poranne leki. Jeżeli przyjmuje Pani / Pan leki przeciwcukrzycowe (insulina lub leki doustne) proszę pominąć poranną dawkę, jednak proszę zabrać te leki ze sobą, tak żeby (po konsultacji z osobami przeprowadzającymi badanie) przyjąć je później.

* Proszę zabrać ze sobą wszelkie leki, które powinny być przyjęte w ciągu dnia. Proszę również poinformować osoby przeprowadzające badania o przyjmowanych lekach, tak aby ustalić najlepszy na to moment.

* Prosimy o założenie wygodnego, najlepiej sportowego ubrania i obuwia, ponieważ przewidujemy wykonanie testu wysiłkowego.

* Proszę zabrać ze sobą swoją dokumentację medyczną, to znaczy karty informacyjne z pobytu w szpitalach, wyniki przeprowadzonych w przeszłości badań, itp.

* Wszystkie badania trwają około 8 godzin. W przerwie między badaniami otrzyma Pani / Pan śniadanie, napoje, przekąski i obiad.

WYKONYWANE BADANIA

...

Badanie to polega na sprawdzeniu wzrostu i masy ciała oraz zmierzeniu obwodów szyi, talii, brzucha, bioder i ud.

...

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji polega na zmierzeniu oporu tkanek, przez które zostanie przepuszczony prąd elektryczny o niskim natężeniu i niskim napięciu niewyczuwalnym i całkowicie bezpiecznym dla człowieka. Podczas wykonywania badania zostanie zastosowanych sześć różnych częstotliwości prądu, dzięki czemu możliwy będzie dokładny pomiar składu tkanek.

...

Badanie polega na pobraniu krwi na czczo i moczu do badań laboratoryjnych. Uczestnik będzie poproszony o zgodę na pobranie próbki krwi do badań laboratoryjnych przez założony wenflon. Poprosimy również o oddanie moczu do przygotowanego pojemnika.

...

Badanie polega na pomiarze ciśnienia tętniczego na kończynach górnych oraz na wysokości kostki celem pomiaru wskaźnika kostka-ramię (tzw. ABI). Badanie wykonywane jest za pomocą specjalnego detektora fali tętna. Na ramię oraz obie kostki u nóg zakładane są mankiety do mierzenia ciśnienia. Pomiar ciśnienia trwa około 3 minut i jest wykonywany w pozycji leżącej. Badanie to pomaga wykryć choroby tętnic obwodowych.

...

W badaniu tym zostanie użyta minimalna i uznawana za bezpieczną dawka promieniowania rentgenowskiego (porównywalna do dawki, jaką człowiek otrzymuje w ciągu doby w swoim naturalnym środowisku) oraz zbadany poziom absorpcji tego promieniowania przy przejściu przez ciało, co dostarczy informacji o gęstości kości i ilości tkanki tłuszczowej.

...

Badanie - test siły uścisku dłoni, będzie przeprowadzone za pomocą dynamometru. Siła uścisku dłoni uznawana jest za parametr siły mięśni, która z kolei stanowi komponent sprawności fizycznej.

...

Elektrokardiogram jest graficznym zapisem aktywności elektrycznej serca, rejestrowanym z powierzchni klatki piersiowej.

...

Badanie jest rodzajem testu wysiłkowego i służy do oceny wydolności wysiłkowej organizmu. Przeprowadzamy je na bieżni. W trakcie wysiłku będziemy monitorować zapis EKG, ciśnienie i tętno. Ponadto, na czas badania, uczestnik zakłada na twarz specjalną maseczkę, przy pomocy której ocenimy zawartość tlenu i dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Czas trwania badania będzie uzależniony od wydolności wysiłkowej i samopoczucia, można je przerwać w każdym momencie.

...

Badanie jest przeprowadzane przy pomocy urządzenia zwanego AGE Reader. Głównym celem badania jest nieinwazyjne określenie stężenia końcowych produktów glikacji (AGE) zgromadzonych w tkance osoby badanej. Końcowe produkty glikacji odgrywają kluczową rolę w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i niewydolności nerek. W związku z powyższym zawartość AGE w tkance może służyć jako wskaźnik do oceny ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

...

Będzie skierowane do osób powyżej 65 roku życia. Obejmuje test szybkości chodu, rysowania zegara oraz jakości widzenia. Ponadto zostaną zadane dodatkowe pytania dotyczące samodzielności i codziennego funkcjonowania osoby poddanej badaniu.

...

Badanie trwa około 120 minut. Polega na oznaczeniu stężenia glukozy we krwi na czczo (w ramach pobrania krwi opisanego w punkcie 1), następnie podaje się do wypicia roztwór zawierający 75 g glukozy oraz ponownie bada się stężenie glukozy - po 60 i 120 min.

...

W badaniu wykorzystany będzie kwestionariusz wywiadu, podzielony na 4 części. Pierwsza część będzie przeznaczona do wypełnienia przez uczestnika w domu, druga zostanie przeprowadzona w formie wywiadu, a na pozostałe pytania będzie można odpowiedzieć z użyciem programu komputerowego. Czwarta część wywiadu skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia. Część pytań zada odpowiednio przeszkolony w tym celu ankieter - osoba z wykształceniem w zawodzie medycznym.

...

W sposób całkowicie bezbolesny ocenimy stan zdrowia jamy ustnej, poprosimy o dwie próbki śliny - jedną przed, a drugą po krótkotrwałym akcie żucia. Pobierzemy również materiał z przestrzeni okołozębowej w celu oceny obecności różnych gatunków bakterii mogących wpływać na stan zdrowia człowieka.

...

Jest to badanie reakcji układu krążenia na zmianę pozycji ciała z leżącej na stojącą. Badanie polega na pomiarach ciśnienia tętniczego: w pozycji leżącej, a następnie po 1, po 3 i po 5 minutach od wstania.

...

Jest to badanie przypominające spirometrię. Polega na rejestrowaniu oddechu uczestnika, między innymi w czasie natężonego wydechu. Różnica jest taka, że w czasie pletyzmografii uczestnik jest zamknięty w szklanej kabinie. Badanie pozwoli na ocenę nie tylko przepływu powietrza przez drogi oddechowe, ale również całkowitej objętości płuc i ich elastyczności.

...

Badanie polega na ocenie ciśnienia centralnego oraz sztywności ścian tętnic poprzez oznaczenie prędkości fali tętna. Będzie to powiązane z badaniem tętna na tętnicy szyjnej i udowej, co pomaga wykryć stan zwiększonej sztywności tętnic.

...

Jest to ocena drożności nosa i przepływu wydychanego przez nos powietrza.

...

Badanie będzie skierowane jedynie do mężczyzn. Uroflowmetria pomaga zdiagnozować zaburzenia w oddawaniu moczu - pozwala ocenić szybkość oddawania moczu, jego ilość oddawaną w ciągu sekundy oraz całkowitą objętość mikcji.

...

Ultrasonografia to inaczej badania USG. W ramach projektu Białystok PLUS zostaną wykonane usg: tarczycy, tętnic szyjnych, wątroby, pęcherzyka żółciowego i serca (tzw. echo serca). Badanie polega na obrazowaniu struktur ciała z użyciem fal ultradźwiękowych, jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

...

Badanie oceniające stan naczyń żylnych i limfatycznych kończyn dolnych.

...

Głos jest głównym sposobem wymiany informacji z innymi ludźmi. Ale oprócz treści, którą chcemy przekazać drugiemu człowiekowi, głos zawiera ważne informacje o stanie zdrowia. Wiele chorób zmienia sposób w jaki mówimy, zmiany te są zazwyczaj trudne do rozpoznania. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie badania głosu, którego celem jest wykrycie zmian w głosie, a co za tym idzie wczesne wykrycie czynników ryzyka lub samej choroby we wczesnym stadium co daje możliwość skutecznego zapobiegania i leczenia.

...

Badanie okulistyczne składa się z 3 części: wykonania zdjęcia dna oka, bezdotykowego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (ocena w kierunku jaskry) oraz refraktometrii czyli komputerowego badania wady wzroku.

FAQ
pytania i odpowiedzi

...

Aby ułatwić dotarcie do naszego ośrodka zapewniamy w dniu badania bezpłatny transport taksówką do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i z powrotem do domu. Nie tylko w szczególnych przypadkach (tj. brak prawa jazdy, odległy przystanek autobusowy etc.), ale dla każdego uczestnika badania bez względu na jakiekolwiek czynniki. Prosimy się nie martwić, gdyż zapewniamy, że wszystko jest całkowicie darmowe.

...

Lista badań jakie zostaną przeprowadzone znajduje się na stronie naszego projektu w zakładce „STRONA GŁÓWNA / WYKONYWANE BADANIA”. Tam znajdą Państwo nie tylko nazwy badań jakie będą wykonane w ramach projektu, lecz także szczegółowe informacje o nich oraz przykładowe zdjęcia pokazujące ich przebieg.

...

Na badania należy zgłosić się na czczo, ale po przyjęciu wszystkich porannych leków ( ewentualnie za wyjątkiem insuliny). Prosimy o założenie wygodnego, najlepiej sportowego ubrania i obuwia, ponieważ przewidujemy wykonanie testu wysiłkowego. Ponadto należy mieć ze sobą dokumentację medyczną.

Na miejscu, w przerwie między badaniami serwujemy śniadanie, napoje, przekąski i obiad.

...

Około 8 godzin. W tym czasie przewidziane są także przerwy na odpoczynek i poczęstunek.

...

Udział w tym badaniu według ZUS nie wiąże się z niezdolnością do pracy, w związku z tym nie możemy wystawić zwolnienia.

...

Tak, wszystkie badania są bezpieczne i bezbolesne. Wyjątek stanowią przypadki nielicznych pacjentów z przeciwwskazaniami do testu wysiłkowego, ale to oceni obecny na miejscu lekarz.

...

Nie ma takiej możliwości. Aby badanie było wiarygodne, powinny w nim wziąć udział dokładnie te osoby, które zostały wylosowane. Nie będziemy mogli w żaden sposób wykorzystać wyników osób, które zgłoszą się do nas z własnej inicjatywy.

...

Niestety nie. Mamy możliwość wczesnego wykrycia wielu chorób i patologii, ale nie wszystkich. Dobre wyniki w badaniu BIAŁYSTOK PLUS nie zwalniają z konieczności diagnozowania niepokojących objawów, leczenia wcześniej stwierdzonych chorób i prowadzenia zdrowego stylu życia, na tyle na ile to możliwe.

...

Dzięki udziałowi w tym projekcie będzie mieć Pani/Pan bezpłatnie wykonany pakiet wysokospecjalistycznych badań, które w dużej części są niedostępne w ramach systemu opieki zdrowotnej.

Wyniki będą bezpłatnie wydane, a na życzenie osoby badanej możemy je również przesłać Lekarzowi Rodzinnemu, który w trakcie stwierdzenia nieprawidłowości pokieruje dalszą diagnostyką.

...

W ramach projektu BIAŁYSTOK PLUS cały pakiet wykonanych przez nas badań będzie darmowy. Wyniki zostaną przekazane także bezpłatnie. Przejazd taksówką z domu do miejsca, w którym będą przeprowadzane specjalistyczne badania, powrót, a także przekąski które będą serwowane, finansujemy my. Jeszcze raz podkreślamy, że Państwo nie pokrywają żadnych kosztów.

...

Wszystkie badania są bezpłatnie dla badanej osoby. Koszty realizacji projektu „Białystok PLUS” finansowane są ze środków przyznanych Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego do 2017 roku. W kolejnych latach finansowanie będzie pochodziło z programów Ministerstwa Zdrowia, grantów naukowych, a także środków przeznaczonych na programy prewencyjne.

...

Dzięki projektowi BIAŁYSTOK PLUS dokładnie poznamy stan zdrowia mieszkańców Naszego Miasta oraz będziemy mogli wykryć nowe czynniki pozwalające na przewidywanie na jakie choroby możemy zachorować w przyszłości. Taka wiedza w dalszym etapie może być wykorzystana do zapobiegania tym chorobom i poprawy organizacji ochrony zdrowia w mieście. Bardzo możliwe, że uda się nam skorelować stan zdrowia przebadanych osób z różnymi czynnikami zewnętrznymi, np. zamożnością, wykształceniem, stylem życia czy miejscem zamieszkania.

...

Najwięcej korzyści zyskają nasi pacjenci. Jednak należy podkreślić, że ten projekt jest szansą na ogromny naukowy postęp dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ponadto może okazać się, że nasz pomysł i jego realizacja staną się narzędziem dla władz miasta oraz dla specjalistów NFZ. Narzędziem, które będzie prowadziło do lepszego dbania o zdrowie ludzkie oraz do podejmowania większej ilości działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

...

Miło nam poinformować, że jesteśmy pierwsi. Tego typu badań populacyjnych (kohortowych) na taką skalę nie robił jeszcze nikt w Polsce. Jest to unikalne badanie w skali kraju. Wcześniej w Polsce próbowano robić podobne, np. badanie nadciśnienia. Jednak nigdy badana próbka nie była na tyle duża, by stanowić o reprezentatywności dla całego obszaru.

...

Badania kohortowe to inaczej badania populacyjne. Mają za zadanie określić stan zdrowia ludności na danym obszarze. Pozwalają badać związki pomiędzy różnymi czynnikami ryzyka a różnego rodzaju skutkami zdrowotnymi, takimi jak wystąpienie określonej choroby, poprawa lub pogorszenie stanu zdrowia. Dzięki tym badaniom można będzie uzyskać wiedzę zarówno o tym co pozwoli zachować zdrowie osobom zdrowym, jak również jakie działania i zachowania przełożą się na poprawę stanu zdrowia u osób chorych.

...

W trakcie realizacji badania „Białystok PLUS” pobierane będą próbki krwi, osocza, moczu oraz kału, a także wymazy z jamy ustnej od dużej liczby uczestników. Po przeprowadzeniu zaplanowanych badań próbki nie będą niszczone ale zostaną przechowane w tzw. Biobanku. Dzięki temu możliwe będzie ich powtórne zbadanie w przyszłości, kiedy pojawią się nowe metody badawcze lub nowe hipotezy naukowe. W ten sposób raz zebrany materiał biologiczny będzie mógł być wielokrotnie wykorzystany, bez konieczności organizowania nowego badania. W znaczący sposób zmniejszy to koszty, ale również czas realizacji przyszłych badań naukowych dotyczących zdrowia mieszkańców Białegostoku.

...

W momencie, kiedy wykryjemy zmianę w organizmie badanej osoby, powiemy jej, żeby skontaktowała się z lekarzem, by dalej diagnozował tę zmianę.


ZDROWIE LUDZKIE - DLA NAS TO FUNDAMENT