BIAŁYSTOK PLUS
BADANIA MEDYCZNE | INNOWACYJNE POMYSŁY | NOWOCZESNE LABORATORIA


Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku

BIAŁYSTOK PLUS

DANE KONTAKTOWE
E-MAIL:

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB: medycyna.populacyjna@umb.edu.pl

Małgorzata Szpakowicz: malgorzata.szpakowicz@umb.edu.pl

Magda Łapińska: magda.lapinska@umb.edu.plTELEFON:
stacjonarny: 85 68 65 371
komórkowy: 736 747 020ADRES:

Badania będą wykonywane na parterze (w skrzydle B, w pokojach: 0/PCS/1 oraz 0/PGE/01) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, znajdującym się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.

UWAGA! Po kontakcie telefonicznym lub mailowym prześlemy szczegółowe informacje, gdzie należy się stawić. Zależeć to będzie od kolejności i rodzaju wykonywanych badań.